/  5
عنوان : تحقیق بدون فناوری منتج به نتیجه خاصی نخواهد شد
زير عنوان : بیومتریال رشته ای است که اگر در آن سرمایه گذاری شود هم دارای آورده اقتصادی برای فرد و کشور خواهد بود و همچنین سبب مقتدر شدن کشور از لحاظ اقتصاد سلامت و کیفیت درمان می گردد.
کد خبر : ۵۹۳۹۴
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دکترمخمل زاده عنوان کرد:

تحقیق بدون فناوری منتج به نتیجه خاصی نخواهد شد

بیومتریال رشته ای است که اگر در آن سرمایه گذاری شود هم دارای آورده اقتصادی برای فرد و کشور خواهد بود و همچنین سبب مقتدر شدن کشور از لحاظ اقتصاد سلامت و کیفیت درمان می گردد.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه پژوهش وفناوری دانشگاه آئین افتتاحیه نخستین کنگره ملی علوم نوین و بیماری ها و نهمین کنگره داخلی کمیته تحقیقات دانشجویی با حضور دکتر بهزاد شریف مخمل زاده معاون توسعه پژوهش و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مهندس قاسم جعفری دبیر کارگروه توسعه فنآوری ستاد نانو نهاد ریاست جمهوری و جمعی از دبیران و سرپرستان کمیته تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور سه شنبه 10 اسفندماه در محل تالار شهدا دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار شد.

دکتر مخمل زاده در این کنگره گفت: سیر تحول در علوم به سمت نمایان شدن حیطه های جدید در این زمینه و به تبع آن تأثیر بر درمان بیماریها پیش می رود، حال در این مسیر پرشتاب، دانشجوها هم اینک که در حال تحصیل هستند و پس از فارغ التحصیلی و کسب سمت هایی در مراکز تحقیقاتی و درمانی، می توانند در ادامه این مسر نقش مهمی داشته باشند.

معاون توسعه پژوهش و فنآوری دانشگاه در خصوص وضعیت تحقیق و فنآوری در ایران در مقایسه با بقیه کشورها اظهار داشت: عموم فعالیت ها و سیاست گذاریها در چند سال گذشته در راستای رشد کمی تولیدات علمی بوده که علاوه بر بهبود و پیشرفت در برخی از قسمت ها، گاهاً سبب آسیب نیز شده است.

دکترمخمل زاده با اشاره به تعداد کل ارجاعات مقالات به عنوان شاخصی که نشان دهنده کیفیت تولید علم می باشد، بیان داشت: آمارها نشان می دهد که ایران در تولید مقاله نسبت به سایر کشورها در رتبه خوبی قرار دارد اما متأسفانه از لحاظ کیفیت ارائه مقالات از جایگاه مناسبی برخوردار نیست.

وی گفت: تجزیه و تحلیل حاصل از این آمارها نشان دهنده الزام برای انجام کارهای کیفی می باشد چراکه در غیر اینصورت وضعیت ما از لحاظ ارائه امور پژوهشی در سطح منطقه، کشور و بین الملل ارتقاء چندانی نخواهد داشت، البته در حال حاضر فعالیت ها در زمینه پیشروی به سمت تحقیقات کیفی به وضوح قابل لمس می باشد اما هنوز فاصله ما در این زمینه با سایر کشورها حفظ شده است که نشان دهنده وجود شکاف می باشد و درصورت رفع نکردن مشکل موجود، این شکاف پیوسته عمیق تر خواهد شد.

دکترمخمل زاده با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 51 هزار  و 187 مقاله در Scopus   (بزرگترین پایگاه اطلاعاتی «چکیده» و «استنادی» جهان) به چاپ رسانده است و در این زمینه در سال 2016 نسبت به سال 2015 رشد قابل توجه ای داشته است، گفت: باید از این به بعد در خصوص چاپ مقالات در این پایگاه در کنار ISI  توجه شود و کمیته  های تحقیقات دانشجویی باید در این خصوص برنامه ریزی کنند تا بتوان سبب ارتقاء رشد علمی کشور شد.

معاون توسعه پژوهش و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به اینکه یکی از شاخص های کیفی مورد توجه مجلات 10 درصد برتر می باشد، گفت: دانشجویان می توانند با منابع مالی کم نیز در این مجلات مقاله چاپ کرده و امتیازات قابل توجهی برای کشور کسب کنند، بنابراین علاوه بر اطلاع رسانی در خصوص این مجلات باید در این زمینه فعالیت بیشتری در کمیته تحقیقات دانشجویی صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: رشد علم در  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در دو سال اخیر قابل توجه بوده است و خوشبختانه روند رتبه ای کشور ایران از نظر تعداد اسنادات دریافتی در Scopus  از 49 به 188 ارتقا پیدا کرده است که نشان  دهنده ارتقاء وضعیت علمی دانشگاه می باشد هرچند این روند رو به رشد کند می باشد.

مخمل زاده خاطرنشان کرد: علت نام گذاری این کنگره به علوم نوین، یکسان بودن اهداف آن در راستای سیاست گذاری برای کیفی سازی علوم می باشد و این موضوع می تواند از کمیته تحقیقات دانشجویی آغاز و به تمام سطوح تحقیقاتی ادامه پیدا کند، باید شاخص های توسعه کیفیت علم شناسایی و تولید علم بر اساس این شاخص ها صورت گیرد.

وی گفت: در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز رشد کمی صورت گرفته است اما هنوز رشد کیفی مطلوبی انجام نشده است،  واقعیت این است که ما باید در خصوص علوم نوین از الگوهایی که در سراسر کشور توسط سازمان های سیاست گذار ارائه می شود پیروی کنیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه در رأس این نهادهای سیاست گذار را معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری دانست و بیان داشت: این معاونت در واقع سیاست گذار کلی تولید علم و نقشه راه ما است که سایر ارگانها سیاست های خود ر ا بر اساس چارچوب مشخص شده توسط این معاونت تعیین می کند.

دکترمخمل زاده از دانشجویان خواست تا به سایت معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری مراجعه کنند تا خطوط اصلی فرآیندهای علمی برای آنان مشخص شود و بیان داشت: دانشجویان باید بیشتر با مفاهیم علمی آشنا شوند و اهداف کاری خود را نیز بر اساس علوم نوین طراحی کنند تا بدین صورت کمک زیادی به کشور و حوزه سلامت شود.

وی بیان کرد: در واقع طراحی علوم نوین به سمتی پیش می رود که در نهایت سبب ایجاد تحول در روش های درمانی، حل مشکلات موجود برای درمان بیماری های رایج و معرفی متودهای جدید درمانی می شود، هم اینک نیز در حوزه سلول های بنیادی سرمایه گذاری خوبی انجام شده است که قطعاً سبب متحول شدن درمان در سالهای آتی از لحاظ کیفیت و اقتصاد درمان خواهد شد.

دکترمخمل زاده خاطرنشان کرد: در چندساله گذشته با وجود تحریم هایی که کشور با آن مواجه بود حوزه سلامت نیز دچار آسیب شد که در واقع این ضرر متوجه مردم بوده است برخی از موادی که ما در حوزه سلامت استفاده می کنیم از خارج از کشور وارد می شود در حالی که می توان بخش قابل توجهی از مطالعات در علوم پزشکی در این زمینه متمرکز و مواد و تجهیزات مورد نیاز در درون کشور تأمین شود.

معان توسعه پژوهش و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان داشت: بیومتریال بخش جدیدی از علوم است که معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید بسیار زیادی در خصوص آن دارد، بیومتریال رشته ای است که اگر در آن سرمایه گذاری شود هم دارای آورده اقتصادی برای فرد و کشور خواهد بود و همچنین سبب مقتدر شدن کشور از لحاظ اقتصاد سلامت و کیفیت درمان می گردد.

مخمل زاده گفت: رشته هایی در دانشگاه وجود دارد که می توانند با همکاری یکدیگر در خصوص رشته های بیومتریال به تحقیق بپردازند اما متأسفانه هنوز این هسته ها در دانشگاهها شکل نگرفته است ولی کمیته های تحقیقات دانشجویی مکانی مناسب برای شکل گیری این هسته ها و تقویت آنان است.

وی با تأکید بر توجه به شرکت های دانش بنیان گفت: تحقیق بدون فنآوری منتج به نتیجه خاصی نخواهد شد این در حالی است که در وزارت بهداشت و معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری حوزه ای به نام فنآوری سلامت وجود دارد که کار مدیریت و سیاست گذاری تأسیس شرکت های دانش بنیان را بر عهده دارد، بدین صورت شما دانشجویان می توانید با ایجاد شرکت دانش بنیان به تولید محصولی که نتیجه علم شما است، اقدام کنید.

معان توسعه پژوهش و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پایان اظهار داشت: امیدواریم به جایی برسیم که تحقیقات واقعاً کیفی و بر اساس نیاز واقعی کشور باشد که در نهایت به درمان موثر بیماریها کمک کند.


نمایش تعداد بازدیدها : 129

بازگشت           چاپ چاپ         
 

*کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد*

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0