/  4
اگر صنعت بخواهد پیشرفت و ترقی داشته باشد ناچار باید به فضایی كه علم وفناوری در آن تولید می شود روی بیاورد.
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اگر صنعت بخواهد پیشرفت و ترقی داشته باشد ناچار باید به فضایی که علم وفناوری در آن تولید می شود روی بیاورد.

معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه در نشست تدوین سند الگوی تعامل دانشگاه با صنعت عنوان کرد:

طبق سند راهبردی وزارت بهداشت، متولی توسعه الگوی تعاملات بین بخشی درآموزش عالی معاونت آموزشی، و توسعه الگوی تعامل دانشگاه با صنعت در حوزه علوم پزشکی به عهده معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه است.

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز نشست تدوین سند الگوی تعامل دانشگاه با صنعت با حضور دکتر محمد بدوی معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه، مدیر توسعه فناوری سلامت  دانشگاه و تنی چند از اعضای هیئت علمی دانشگاه در سالن جلسات این معاونت برگزارشد.

دکترمحمد بدوی در این نشست گفت: تدوین وتعریف سند راهبردی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، توسعه الگوی تعاملات بین بخشی درآموزش عالی سلامت به معاونت آموزشی و توسعه الگوی تعامل دانشگاه با صنعت در حوزه علوم پزشکی ب عهده معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه  علوم پزشکی جندی شاپوراهواز سپرده شده است.

معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز در ادامه عنوان کرد: همانطورکه اطلاع دارید خوشبختانه دانشگاه سالهاست ارتباطات خود را با صنایع مختلف ومتنوع حفظ و ارتقاء داده است ودرآینده هم هدف وتلاش ما براین است که این روابط را به حد مطلوب برسانیم.

وی با اشاره به واژه تعامل گفت: تعامل در واقع یک رابطه دو سویه است. یعنی دانشگاه چه ارتباطی می تواند با صنایع داشته باشد و صنعت هم چگونه می تواند با  دانشگاه ارتباط پیدا بکند.

دکتربدوی در ادامه گفت: دانشگاه با هدفمند کردن کارهای پژوهشی خود می تواند کمبود وکاستی های جامعه را درک،  ودر رفع آنها قدم مثبت بردارد و از طرف دیگر اگر صنعت هم بخواهد پیشرفت و ترقی داشته باشد به ناچار باید به فضایی که علم وفناوری در آن تولید می شود روی بیاورد.

معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه با اشاره به تحریم های دشمنان گفت: متاسفانه اقلب تا اوضاع سیاسی و روابط بین المللی خوب باشد به سمت واردات ومحصولات آماده روی می آورده و روابط صنایع و دانشگاه نیز در این برهها کمرنگ می شود اما درشرایط کنونی که بیشتربحث تحریم وتهدید مطرح است وحتی اگر تحریم هم نباشد دشمنان به شیوه های دیگر همکاری نمی کنند لذا با تدوین سند الگوی جدید، تشویق و ترغیب صنایع می توان نگاه آنها را به تعامل هرچه بیشتر با دانشگاه معطوف کرد.

دکتر بدوی خاطر نشان کرد: اعضای هیئت علمی ودانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اکثر کارهایی که در سال های اخیرانجام می دهند عمدتا" برای رفع تکلیف یا برای چاپ مقاله و... است بنابراین در حوزه سلامت و علوم پزشکی علاوه بر فعالیت های جاری می توان با تشکیل نشست ها، جلسات وهمفکری، بحث وتبادل نظر درجهت رفع نیازهای کنونی وآینده کشور وجامعه گام های موثری برداریم.

عضوهیئت علمی دانشگاه افزود: بحث ومقوله سلامت، بحث وسیعی است بنابراین، پیشنهاد می شود با بهره مندی از تجارب دانشگاه های  کشور و همکاری سایر دستگاه ها ی مرتبط انتظارداریم صنعت نیز در این زمینه انتظارات خود را با دانشگاه مطرح نماید تا با  بازنگری و تدوین این سند، الگوی تعامل دانشگاه با صنعت و استفاده  درست وصحیح از ظرفیت های همدیگر تعامل دوطرفه ای که برمبنای تسهیل و تسریع روابط دوطرفه داشته باشیم تا به نتیجه مطلوبی که هم به سود دانشگاه و هم به سود صنعت باشد برسیم و در سطح وسیع و به طور عام به نفع همه مردم کار کنیم.   

 معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز در خاتمه تصریح کرد: امید است با استفاده از نظرات و پیشنهادات سایر سازمان ها وصنایع خارج ازدانشگاها، وبا بکارگیری ظرفیت ها، توانمندی ها و پتانسیلی که در دانشگاه، وجود دارد در این زمینه گام های موثری برداریم.


تعداد بازدید : 26

بازگشت           چاپ چاپ         

*کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد*....

V5.1.0.0