دانشجوی پژوهشگر برجسته (استعداد های درخشان) آقای عباس فراهانی
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

به استناد نامه شماره 5221/703/د  مورخ 04/12/97 جناب آقای عباس فراهانی در مقطع دکتری تخصصی رشته باکتری شناسی پزشکی از دانشکده پزشکی  با کسب 75/488 امتیاز به عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته (استعداد های درخشان) طبق آیین نامه بند ک انتخاب شد.


تعداد بازدید : 112

بازگشت           چاپ چاپ         

*کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد*....

V5.1.0.0