پذیرش دانشجوی دكتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research ) توسط دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی 99-98
 ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی Ph.D by Research  توسط دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی 99-98

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی 99-98 در رشته های ذیل اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی Ph.D by Research می نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر از شرایط پذیرش دانشجو و شرکت در امتحان به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی http://www.sanjeshp.ir  مراجعه نمایند.

ظرفیتهای پذیرش دانشجو آزمون دکتری تخصصی پژوهشی سال تحصیلی 99-98

ردیف

مرکز تحقیقات

محور پژوهشی مورد تأیید

ظرفیت تأییدی

1

فیزیولوژی

فیزیولوژی

1

2

فناوریهای زیست محیطی

بهداشت محیط

2

3

فناوریهای زیست محیطی

بهداشت محیط

2

4

فناوریهای زیست محیطی

بهداشت محیط

2

5

فناوریهای زیست محیطی

بهداشت محیط

1

6

فناوریهای زیست محیطی

بهداشت محیط

1

7

گیاهان دارویی

فارماکوگنوزی

1

8

سلولی و مولکولی

مهندسی بافت

1

9

تغذیه و بیماریهای متابولیک

علوم تغذیه

1

10

نانو فناوری

فارما سیوتیکس

1

11

نانو فناوری

کنترل دارو

1

12

سم شناسی

سم شناسی

1

13

عفونی و گرمسیری

انگل شناسی

1

14

عفونی و گرمسیری

قارچ شناسی

1


تعداد بازدید : 1064

بازگشت           چاپ چاپ         

*کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد*....

V5.1.0.0