« سامانه تشویق مقالات

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز »

سامانه تشویق مقالات به منظور تسریع و سهولت در امور پرداخت حق التحریر مقالات راه اندازی شده است. لطفا پیش از تکمیل اطلاعات به نکات زیر توجه و فایل های راهنمای ذیل را دانلود فرمایید.

1.       حق التحریر به مقالاتی پرداخت می گردد که آدرس صحیح دانشگاه در آن ذکر شده باشد.

 Ahvaz Jundishapur University of medical sciences) )

 

2.       فرم اطلاعات باید صرفاً توسط نویسنده مسئول که رابطه استخدامی با دانشگاه دارد تکمیل گردد.

3.   در صورتیکه نویسنده مسئول رابطه استخدامی با دانشگاه نداشته باشد، یکی از نویسندگانی که رابطه استخدامی با دانشگاه دارد  می تواند نسبت به تکمیل فرم ها اقدام نماید.

4.       با توجه به اینکه بر اساس اطلاعات وارد شده از طرف شما محاسبه میزان حق التحریر و امتیازهای مقالات محاسبه می گردد، خواهشمند است کلیه اطلاعات خواسته شده (اعم از اطلاعات مقالات و اطلاعات شخصی )را به درستی وارد نمایید.

 

v     مستندات مورد نیاز که باید پیوست شوند به شرح زیر می باشد که لازم است قبل از ورود به سیستم آنها را آماده نمایید:

ü      آخرین حکم کارگزینی برای نویسندگانی که رابطه استخدامی با دانشگاه داشته باشند و یا کارت دانشجویی و شماره بیمه برای دانشجویان

ü      کل مقاله با فرمت PDF

ü      مستندات فیش پرداخت هزینه چاپ از قبیل فیش ، رسید یا تائید پرداخت

ü      مستندات ایندکس مقاله

ü      مستنداتIF مجله در صورت وجود

v     فایل های راهنما

ü      نحوه ورود به سامانه و تکمیل اطلاعات (دانلود)

ü      نحوه جستجوی مقاله در بانک اطلاعاتی (دانلود)

ü      نحوه جستجوی  IFمقاله (دانلود)در صورت وجود نقص در اطلاعات مقاله و يا فرم هاي مورد نياز كه در پيوست ذكر شده است، مقاله جهت اصلاح به پژوهشگر ارجاع داده مي شود كه بايد از طريق سيستم پيگيري شود.


 تاریخ بروز رساني: 1392/8/26


ورود به سیستم


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0