پروژه باروري، ناباروري و پريناتولوژي پروژه باروري، ناباروري و پريناتولوژي پروژه باروري، ناباروري و پريناتولوژي

پروژه باروري، ناباروري و پريناتولوژي

هماهنگ كننده: آقاي دكتر مسعود حمادي، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات باروري ناباروري و پريناتولوژي ، استاديار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز email:mhemadi@ajums.ac.ir 

وضعيت پروژه و تارخ تشكيل جلسات:

اولين جلسه در تاريخ 26/1/1392 تشكيل شده است.

اولويت هاي تحقيقاتي پروژه باروري، ناباروري و پريناتولوژي:

بخش باروری و ناباروری:

1-اپیدمیولوژی و اتیولوژی باروری و ناباروری:

1-1: بلوغ و نوجوانی و ناباروری ناخواسته:

-تغذیه نامناسب در دوره بلوغ

-تغذیه نامناسب در دوره نوجوانی

-چاقی مفرط و سندرم متابولیک

2-1: اعتیاد و ناباروری

3-1: ورزش و ناباروری:

-تاثیر داروهای مکمل و محرک بر باروری

-تاثیر ورزش های سنگین و حرفه ای بر باروری

4-1: روش های پیشگیری از بارداری و ناباروی

5-1: میزان باروری در دختران و پسران جوان مبتلا به کانسر های مختلف و پس از رادیوتراپی و شیمی درمانی

6-1: میزان باروری در دختران و پسران جوان مبتلا به بیماری های خاص مختلف و پس از درمان

7-1: تاثیر نژاد و ازدواج های فامیلی بر میزان ناباروری

8-1: مطالعات محیطی و نقش عوامل محیطی بر میزان ناباروری

2: درمان ناباروری:

2-1: برسی های پایه:

- مکانیسم مولکولی رشد و تکامل گامت های جنسی مذکر و موئنث

-نقش بلوغ ازمایشگاهی  های گامت های جنسی مذکر و موئنث و همچنین جنین در بیولوژی تولید مثل

- نقش ترانس پلانتیشن تخمدان و بیضه و یا سلول های پایه گامت های جنسی مذکر و موئنث در احیاء  مجدد باروری

- نقش ترانس پلانتیشن رحم در احیاء  مجدد باروری

- نقش مهندسی بافت در بیولوژی تولیدمثل

- نقش سلول های بنیادی در بیولوژی تولیدمثل

- مکانیسم مولکولی اماده سازی رحم برای لانه گرینی.

- مکانیسم مولکولی رشد و تکامل جنین در مرحله قبل و بعد از لانه گرینی.

- مکانیسم مولکولی سقط و حاملگی های نابجا.

- نقش دانش ژنتیک بیولوژی تولید مثل در درمان ناباروری، سقط و حاملگی های نابجا.

- مکانیسم مولکولی  و نقش انجماد در بیولوژی تولید مثل

-ارتباط دانش های دیگر نظیر نوروساینسٰ نانوتکنولوژی پزشکیٰ فارماکولوژیٰ اندوکرینولوژی و طب سنتی با بیولوژی تولید مثل

- نقش دانش ایمنولوژی بیولوژی تولید مثل در درمان ناباروری، سقط و حاملگی های نابجا.

2-2: کلینیکال ترایال:

- نقش پروتکل های مختلف درمانی در جهت کاهش عوارض حاصل از تحریک تخمک گذاری و  بهبود نتایج حاصل ازART 

- نقش پروتکل های مختلف درمانی در جهت کاهش کاهش میزان چند قلویی 

-بررسی احتمال بروز منوپوز پس از کوتر تخمدان در افرادPCOS

-ارتباط داروهای محرک تخمک گذاری و کانسر

-ارتباط لانه گزینی و دارو های محرک تخمک گذاری

- اپیدمیولوژی و اینده نوزادن حاصل از ART و Adoption

- اپیدمیولوژی و اینده نوزادن حاصل از اهداء تخمکٰ اسپرم ٰ جنین و رحم جایگزین

-تاثیرات روحی و روانی زوجین و نقش آن در نتیجه نهایی باروری

-پذیرش Adoption در خانواده ها

-بروز ناهنجاری در ICSI

-رشد جسمی و هوش نوزادان حاصل از ART

3- مسائل روانشناختی ناباروری:

 -جنبه روان شناختی ناباروری

 -Myths و اطلاعات غلط بیماران نابارور

- اطلاع رسانی صحیح در مورد تکنیک درمانی و اگاهی دادن به مراجعین و نقش تاثیر ان در پیش اگهی درمان

- مسائل روانشناختی ناباروری ناشی از  Premature Ovarian Failure (POF) و پیوند تخمدان

- جنبه روان شناختی ناباروری ناشی از Premature Ovarian Failure (POF)

 - Myths  و اطلاعات غلط بیماران نابارور ناشی از Premature Ovarian Failure (POF)

- اطلاع رسانی صحیح در مورد تکنیک درمانی و اگاهی دادن به مراجعین و نقش تاثیر ان در پیش اگهی درمان

بخش بررسی سلامت جنین :

1:  پیشگیری از حاملگی های پرخطر و سلامت مادر و جنین

: 1-1 نقش مشاوره قبل از ازدواج

: 1-2 نقش مشاوره قبل از بارداری

: 1-3نقش مراقبت در طی سه ماهه اول و دوم بارداری

: 1-4نقش تغذیه

2: غربالگیری در سه ماهه اول بارداری( Screening First Trimester)

: 2-1بررسی مارکرههای  آزمایشگاهی

: 2-3بررسی مارکرههای سونوگرافی

-ارتباط FHR جنین با Outcome حاملگی

Nuchal translucency screening – (NT)

- ارتباط سن بیماران با  NT

-ارتباط وزن بیماران با NT

- ارتباط جنس جنین با  NT

-ارتباط FHR جنین با NT

– شریان داپلر سه ماهه اول

– دریچه تری کوسپر

- استخوان بینی

-داکتوس و فوسوس

Facial Angle

: 3 غربالگیری در سه ماهه دوم بارداری (Screening Second Trimester)

-شریان داپلر سه ماهه دوم

-آزمایشات ترپیل و کوادرپیل

-اکوکاردیوگرافی

- قلب جنین

-روش های تهاجمی cvs – آمنیوسنتز

-محل جفت و cvs

-محل جفت و آمنیوسنتز

 

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0