دوران

لطفا صبر کنید ...


  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ 
  دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور مبلغ جدید حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مربوط به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و ر ...
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ 
  مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آماده دریافت، داوری سریع و انتشار مقالات در حوزه علوم پزشکی می باشد.
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ 
  مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز آماده دریافت، داوری سریع و انتشار مقالات ارزشمند اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه ها، محققین و پژوهشگران محترم سراس ...
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ 
  این تفاهم نامه در راستای ایجاد و توسعه همگرایی فی مابین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شده است.
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ 
  با توجه به اهمیت همکاری و ایجاد هم افزایی بین موسسات تحت پوشش دو وزارتخانه «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و اعضـای هیات علمـی شـاغل در آنهـا ...
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ 
  چهارده، پانزده و شانزدهمین گزاره برگ جهت ساماندهی تحقیقات کووید-19 توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور تهیه شده است.
  صفحه1از512345.بعدي.برو
  6.0.3.0
  گروه دورانV6.0.3.0